Referencer

Reference fra en forælder.

I 2013 kontaktede jeg min kommune, da der var en ubalance mellem min søn og jeg og jeg havde brug for hjælp. Min søn var på daværende tidspunkt 9 år gammel.

Jeg var så heldig at få Maibritte som familiebehandler. Der har fra start været en positiv effekt i udviklingen, både for min søn, men i høj grad også for mig selv. Efter Maibritte blev selvstændig familiebehandler, har jeg valgt, fortsat at benytte Maibritte, når jeg har brug for sparring.

 

Maibritte´s måde at arbejde på, har vist sig at være redningen for min søn og mig.

Maibritte er ambitiøs, nærværende, fagligt dygtig og en super god sparringspartner. I mine øjne er hun unik.

 

Jeg har i den tid, jeg har haft Maibritte som familiebehandler, fået en følelse af, at hun vil gøre alt for at hjælpe.  Hun er god til at omdanne mine ord og tanker til billeder på en given udfordring. Både fra den voksnes side, men også vende den om til, hvordan barnet kan se en given udfordring.

 

At give mig synsvinklen fra mit barns side har været guld værd.  

Maibritte er supergod til at give ”lektier” for, her mener jeg, de øvelser som Maibritte gav mig med hjem til at prøve af i en given udfordring.  Hver øvelse, jeg har fået af Maibritte, er gået hen og blevet en succes.

 

Stille og roligt ændrede mine adfærd sig, som så smittede positivt af på min søn.

Min søn og jeg har, igennem min søns opvækst, haft nogle traumatiske oplevelser. Jeg har prøvet, så godt jeg kunne som ene forælder, at give min søn den bedste opvækst.

 

Mine reaktions- og handlemønstre før, igennem og efter disse kriser, har vist sig at stamme fra min egen opvækst.

Da Maibritte introducerede mig for familieopstilling, var jeg til en start skeptisk. Synes det var lidt mærkeligt og til tider grænseoverskridende. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at måden der arbejdes på igennem familieopstilling, gav mig en opmærksomhed på de punkter, som kun jeg som forælder, kunne gøre bedre hvis min søn skulle trives.

 

Jeg er blevet enorm inspireret af Maibritte´s læring.

 

Jeg har ændret mig markant både i mine tanker og i væremåde. Ikke kun overfor mit barn, men også overfor mine omgivelser.

 

Før du selv er klar til at ændre din adfærd, kan du ikke ændre dit barns adfærd.

Jeg kan kun anbefale at kontakte Maibritte, hvis du og din familie har brug for hjælp.

Heidi

Maibritte Allsand 2020