top of page

For kommuner

DSC_9402MAI.JPG

Maibritte Allsand tilbyder en række services til kommuner indenfor familiebehandling, akutsager og misbrugsrådgivning. 

Familiekonsulent - og behandling (§ 52 stk.3 nr.2 og 3)
Anerkendende og nærværende familiebehandling, jf. Servicelovens § 52 stk.3 nr.2 og 3 - Familieindsats
Forbyggende indsats - Servicelovens §11
I min funktion af familiekonsulent er jeg en kompetence, som kommunerne kan benytte til indfrielse af retningslinjerne i Servicelovens § 52 vedr. børn og unges særlige behov for støtte. 
Således vil jeg som ekstern familiekonsulent, pædagog og vejleder, kunne bidrage til varetagelse af den unges tarv gennem 
- praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 
- familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
- kontaktperson for barnet/den unge og/eller for hele familien
- anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
Akutstøtte 
Servicelovens § 52, stk. 2 angiver under særlige forhold mulighed for at iværksætte akutstøtte til udfordrede familier. 
Jeg har mange års erfaring med familiebehandling- og rådgivning og er en fast støtte og moderator for familier i akut nød - både weekender, aftener og efter "lukketid". 
 
Jeg skaber overblik og trygge rammer, så familien kan flyttes fra en akutsituation til en situation, hvor der kan igangsættes familebehandling.
Misbrugsrådgivning 
I mange familier er misbrug et element, der påvirker den, der misbruger, såvel som pårørende partner og børn. 
 
Som uddannet misbrugskonsulent, kan jeg via et faglige stærkt fundament bistå og rådgive kommunen i opgaven om hjælp til udsatte familier med misbrugsproblematikker.  
bottom of page