Ydelser

Individuel session

En individuel session kan hjælpe dig med at få indsigt i og øje på egne ressourcer, der kan skabe grundlag for en konstruktiv udviklingsproces - i både dit privatliv og dit arbejdsliv. 

Systemisk familieopstilling

Familieopstilling er en unik metode til at løsne op for familiebåndenes knuder, forsone dig med din historie og få fred med dig selv og din familie…

Familievejledning

Familievejledning kan give en større forståelse og accept af dig selv som forælder. Du vil komme til at se på dig selv og dine børn med nye øjne og får lethed, humor og nærvær ind i jeres familie igen

Workshop

Familieopstillingerne i form af en- eller todages workshop giver deltagerne muligheden for at ”opstille” deres oprindelige familie eller deres nuværende familiesystem...

Please reload

Maibritte Allsand 2020