top of page

Persondatapolitik

MaibritteAllsand.dk v/Maibritte Allsand

PERSONDATAPOLITIK

Jeg byder dig som klient indenfor hos Maibritte Allsand, Østergade 2b, 3600 Frederikssund.

I forbindelse med dit besøg hos mig, kan det være nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig i forbindelse med dit forløb hos mig. 

 

Jeg har udarbejdet MaibritteAllsand.dk v/Maibritte Allsand persondatapolitik, så den er mere overskuelig for dig og samtidig imødekommer de nye juridiske krav i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR).​

Behandling af dine personoplysninger

 

Når du opretter dig som klient i mit online booking system eller kommer på klinikken til dit første besøg, bliver du bedt om dit samtykke til at Maibritte Allsand må indsamle og behandle dine personoplysninger. Personoplysninger kan omfatter følgende typer:

  • Navn og Efternavn

  • Adresse 

  • E-mail adresse  

  • Kontaktinformation

  • Betalingsoplysninger

Du har ret til indsigt i, hvad jeg har registreret af oplysninger på dig, samt til at få rettet eller slettet eventuelle forkerte oplysninger. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Maibritte Allsand på maibritteallsand@gmail.com

 

Hvis der i forbindelse med vejledning hos Maibritte Allsand er behov for, at jeg noterer personlige oplysninger omkring dine helbredsmæssige forhold til brug for journalførelse, gøres dette efter gældende regler.

 

Journalen er din sikkerhed som klient hos mig. Journalen dokumenterer hvad der er foregået i behandlingen.

Jeg har pligt til at opbevare alle dine oplysninger sikkert og fortroligt. Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

 

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Fysisk materiale der indeholder patientoplysninger opbevares aflåst.

 

Kommunikation af elektroniske patientoplysninger sker over sikre forbindelser. Her anvendes EasyMe. 

 

Klinikkens IT-leverandør har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. IT-leverandøren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af patientoplysningerne. Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde, som sikrer mulighed for, at oplysningerne kan genskabes.

IT-leverandøren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til klinikken, der dokumenterer, at leverandøren handler i overensstemmelse med gældende personlov.

 

PERSON OG PATIENTOPLYSNINGER

Maibritte Allsand anvender også dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1.

 

COOKIES

Hvis du skriver en kommentar på mit websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

 

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

 

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hjemmesiden benytter tredjepart-samarbejder, der også kan afsætte cookies og se dine oplysninger. Det drejer sig om 

- Hellobar 

- EasyMe

- Virtuel assistent 

INDSIGT OG KLAGER

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte os- Efter autorisationslovens §24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

WEBSITET EJES OG PUBLICERES AF:

Maibritte Allsand

Østergade 2b

3600 Frederikssund

TELEFON: +45 60461462

EMAIL: maibritteallsand@gmail.com

CVR.NR: 29289948

bottom of page