© 2017 by CWonders ApS. Created with Wix.com

 

Workshop

Familieopstillingerne i form af en- eller todages workshop giver deltagerne muligheden for at ”opstille” deres oprindelige familie eller deres nuværende familiesystem, for derigennem bedre at kunne forstå årsagen til personlige problemer og dermed finde løsningen.


Det er også muligt at opstille andre problemer som frygt, personlige svagheder, symptomer, sygdom, organer, beslutningssituationer etc.


I stedet for at opstille din egen familie, kan du i stedet deltage som ”observant”, hvilket betyder at du tilbyder at blive brugt som ”repræsentant” for andres familie-medlemmer. Erfaringerne viser at ”stedfortrædere” ofte oplever det som en gave at blive valgt som ”repræsentant”, da de dermed kommer i kontakt med dybereliggende følelser som de ellers ikke ville være i stand til at opleve. Ofte kan løsningen på egne problemer blive fundet ved at tilbyde sig selv som ”repræsentant” for en anden person. 

 

Datoer for kommende workshops kommer her på siden og min side på Facebook.
 

Kommende workshops

 

Familieopstillingerne og

spirituelle udviklings grupper

Styrk din intuition og spiritualitet 

Vil du gerne i gang med at finde ind til eller videreudvikle din spiritualitet, så er dette spirituelle kursus sikkert noget for dig.

 

Små hold af  5 – 8 personer, som mødes 4 lørdage i løbet af efteråret.
 

Kursusforløbet ‘Styrk din intuition og spiritualitet’ er bygget op omkring teori, frivillige hjemmeopgaver og guidet meditationer – en effektiv kombination til at åbne op, mærke energier, og dine guiders nærvær og udvikle egen viden og indsigt. 

Kursus-indhold:
Der vil blive undervist i flere spirituelle grundlæggende emner, bl.a. sjæl, aura, chakraer, grounding- og beskyttelsesteknikker. Vi vil også arbejde med familie-opstilling, som vil være med til at styrke din spiritualitet.

 

Hvad er forskellen på kanalisering og clairvoyance, og hvor får de clairvoyante deres information fra? Der åbnes op for og samarbejdes med vores guider og engle.
 

Der udleveres skriftligt materiale, inkl. forskellige teknikker og frivillige hjemmeopgaver, der udvikler og åbner op. Der foretages guidet meditationer og kanaliseringer fra vores guider, herunder fælles gruppehealinge, med efter-følgende afklaring af spørgsmål til det oplevede og til de billeder og symboler, der bliver modtaget af den enkelte deltager.
 

Hver gang vil indeholde både oplæg og øvelser, og det bliver et forløb med dig i fokus.

Betaling: Beløbet overføres senest 8 dage før kursusstart til følgende konto hos Handelsbanken: 6493 0002025535 eller via MobilePay til 28 89 80 89

 

Tilmelding:På mobil 28 89 80 89 eller e-mail: 
maibritteallsand@gmail.com

Følg med på min side på facebook Maibritte Allsand / Familieopstilling og Clairvoyance